Till alla som pantat 2021 på Flygfyren

TACK ALLA som tryckte på gåvoknappen när ni pantat på Flygfyrens pantstation under 2021.
Det blev hela 95.799:-, nytt rekord i pant sedan den öppnades i slutet av 2016.