Vår verksamhet

RoslagsBlomman är en ideell förening  som stödjer barn och ungdomar i ekonomiskt utsatta familjer i Norrtälje kommun. Utifrån individens behov görs ekonomiska insatser för att ge de unga en aktiv och meningsfull fritid, från man går i klass 1 till 3:an i gymnasiet betalar vi för terminsvis aktiviteter. Vi betalar aldrig ut pengar till familjerna, utan betalar fakturorna för aktiviteterna. Våra insatser leder i sin tur till social gemenskap, bättre hälsa och ett positivare samhällsklimat, till förmån för både individen och kommunen. Vårt mål är att alla barn/ungdomar i kommunen ska ha samma förutsättningar och möjligheter till att utöva idrott, musik eller andra terminsvis aktiviteter. Vi som grundat RoslagsBlomman är Marie Sandström och Carina Blom. Vi brinner för vårt arbete, med och för människors och allas lika värde. Vi är utbildade “Verksamhetsledare inom sociala företag”, och bedriver verksamhet inom detta område.