RoslagsBlomman arbetar ideellt genom att sälja pins, driva en liten Second Hand butik och ta emot frivilliga bidrag från företag och privatpersoner. Med bidragen betalar vi fakturorna (vi betalar aldrig ut kontanter) till skolbarn/skolungdomar mellan 7-20 år i ekonomiskt utsatta familjer. Vi vill att alla barn/ungdomar i de åldrarna skall få kunna få utöva sitt intresse terminsvis, så fritiden blir meningsfull och sociala kontakter knyts.

Vänligen fyll i formuläret nedan eller ladda ner ansökan och posta den till oss.

  Beskriv barnets/barnens situation

  Moderns namn:

  Faderns namn:

  Hemmavarande barns ålder/åldrar:

  Barnets adress:

  Telefon:

  Sammanboende:
  JaNej

  Din epost:

  Hur ser familjens situation ut idag?

  Ekonomisk situation

  Familjens månadsinkomst (efter skatt):

  Barnbidrag:

  Sjukpenning:

  Underhåll:

  Pensioner:

  Försörjningsstöd:

  Bostadsbidrag:

  Vårdbidrag:

  Övrigt:

  Sammanlagda summan på ovan punkter:

  Vi ansöker härmed stöd från Roslags Blomman till denna aktivitet/annan hjälp: