Lagring av personuppgifter

Vi sparar ansökningar i administrativt syfte under begränsad tid. Om du vill att vi raderar din ansökan, vänligen kontakta info@roslagsblomman.se