Tack Provos och alla ni som svarade på enkäten

Nu är  kultur- och fritidsvaneundersökningen i Norrtälje kommun 2022 klar. De som fått enkäten kunde svara på undersökningen digital. För varje digital ifylld enkät skänker undersökningsföretaget Provos 10 kronor till RoslagsBlomman som tack för hjälpen med registrering av svaren.Tack alla ni som svarade på undersökningen. 556 personer registrerade själva sina svar på Internet. Det skulle ge 5560 kr till Roslagsblomman men Provos ökar på det till 8000 kr och önskar att pengarna går till ungdomar i ukrainska familjer som sökt skydd i Norrtälje från krigets fasor.