Tack bästa Roslagens Sparbanks Stiftelser

för att ni stödjer RoslagsBlomman, det har betytt så mycket under snart 10 år för våra familjer som behöver stöd till terminsvis aktiviteter i Norrtälje kommun. Tack Bästa Banken, Roslagens Sparbank. 😉😍😉.