Kultur- och fritidsvaneundersökningen Norrtälje kommun 2022

Nu är det åter dags för kultur- och fritidsvaneundersökningen 2022. 8 000 slumpvis utvalda kommuninvånare mellan 12-84 år får i dagarna hem undersökningen i brevlådan.

Du som fått enkäten kan svara på undersökningen i digital form. För varje digital ifylld enkät skänker undersökningsföretaget Provos 10 kronor till RoslagsBlomman som tack för hjälpen med registrering av svaren.

Senast Provos gjorde undersökningen fick Roslagsblomman in 4000 kr, hjälp oss slå det i år!

Här är länken till årets undersökning https://www.norrtalje.se/fritidsvanor/