Tack till: VVS-konsulten i Roslagen AB

för er generösa donation till RoslagsBlomman, nu är även sommaraktiviteterna säkrade…för våra inskrivna barn/ungdomar i ekonomiskt utsatta familjer i kommunen.