Tack Roslagens ByggnadsEntreprenad

för att ni sponsrade RoslagsBlomman med 25.000:-. Ni gav oss även en ny fin broshyr, som vi nu, mycket stolta, kan dela ut. Vi är också glada över att era nya bostadsinnehavare, får en RoslagsBlomma av er.
Hemrik_org ®Hans Logren

Broshyr 2016