Tack “Sörens Färgkultur”…

RoslagsBlomman tackar Sören Holmström, “Sören´s Färgkultur”,
för att ha målat en fin tavla, som köptes av Boel Karlberg för
2.500:-. pengarna skänkte han till RoslagsBlomman, tack Sören.
Sörens Färgkultur