Tack bästa tidningen “Roslagsliv”,

för att ni utsåg RoslagsBlomman till månadens Roslagshjältar. Och tack för att ni sponsrar oss med annonser, så alla kommun innevånare kan läsa om vår viktiga verksamhet i er fina tidning.