Lärarförbundet i Norrtälje skänker intäkterna från lotteriförsäljningen på årsmötet till RoslagsBlomman.
Lärarförbundet