Tack Estuna Lottakår

För det generösa bidraget på 20.000:- till RoslagsBlomman´s barn och ungdomar
som lever i ekonomiskt utsatta familjer i vår kommun. Nu önskar vi er alla
“Lottor” en underbar jul och ett gott nytt år.