Tack “Arbetsprofilen” i Norrtälje för våra fina nya RoslagsBlomme-tröjor!

På Salnö Gård, med våra nya fina tröjor, som "Arbetsprofilen" i Görla, Norrtälje tryckt upp åt oss.