“RoslagsBlomman” tackar för stödet från Norrtälje kommun

26 april 2018

Den ideella föreningen RoslagsBlomman har under många år gjort det möjligt för barn och ungdomar från ekonomiskt utsatta familjer i Norrtälje kommun att kunna ha en fritidsaktivitet som andra barn. Sedan starten 2013 har föreningen hjälpt till för en aktiv och meningsfull fritid. Aktiviteter och idrott kostar pengar som inte alltid ryms i familjens budget.

-Där kommer RoslagsBlomman in och kan betala till exempel terminsavgiften för fotboll, simning, dans, ridning, karate, judo, Kulturskolan eller gymkort.
Nu har föreningen fått ett samarbetsavtal på tre år med Norrtälje kommun.
– RoslagsBlommans engagemang för barn och unga är ovärderligt och vi vill naturligtvis stötta föreningen. Det här är ytterligare ett exempel på när det civila samhället utför underverk.
Så säger Ingrid Landin (MP), Ingrid Markström (S) och Kule Palmstierna (C) från kommunens socialnämnd och fortsätter:
– En ideell förening kan erbjuda individuellt stöd på ett helt annat sätt än det offentliga. Hjälpa till där maskorna är för glesa i samhällets skyddsnät.
Enligt Barnkonventionen har alla barn rätt till social trygghet, skälig levnadsstandard, lek, vila och fritid. Tack vare stöd från kommunen till lönekostnader och fortsatt insamlande av medel, kan arbetet nu fortsätta tre år till.
– Det känns skönt att få lite långsiktighet, säger Marie Sandström och Carina Blom.
– Utan Norrtälje kommuns stöd till lönekostnader, donationer från företag i kommunen, privata donationer, alla som köper vår vackra pin med Kungsängsliljan på, alla som pantar på “Flygfyren” etc,  skulle vi inte ha kunnat fortsätta vårt viktiga arbete.
(RoslagsBlomman är ett “Socialt företag”, och haft stöd från Statliga medel sedan starten 2013, men de har i januari 2018 upphört, sedan Staten tog bort handledarbidragen till bl.a alla Sociala företag i Sverige).
Vad är ett Socialt företag, skrivet av “Arbetsförmedlingen”: 

“Sociala företag skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, anställning, avtal eller andra former av kontrakt. Företagen återinvesterar i huvudsak vinsterna i de egna eller liknande verksamheter. De sociala företagen är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.

Medarbetarna i sociala företag är mestadels människor som på grund av långtidsarbetslöshet, långtidssjukskrivning, en funktionsnedsättning eller andra skäl, inte fått möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Alla arbetar 100 % av sin egen förmåga.

Det finns ett stort antal sociala företag i Sverige som bedriver verksamhet inom ett flertal olika områden främst inom tjänstesektorn. Det är inte ovanligt att de också anordnar arbetsträningsplatser för Socialtjänstens och Försäkringskassans kunder. Flertalet av de anställda inom de sociala företagen har anställning med lönebidrag/trygghetsanställning.”