Hoppas många Uppsalabor, svarar på enkäten….Tack alla underbara i Uppsala och “Provos Research AB”

RoslagsBlomman är mycket stolta över vårt samarbete med Provos Research, som har pågått nu i snart 2 år.

“Provos Research AB” har slumpvis utvalt 1000 personer i Uppsala som vi vill intervjua i UppsalaEnkäten. Det är en lokal enkätundersökning med flera beställare som vill veta vad kommunens invånare tycker i olika frågor.
I årets andra enkät hittar du bland annat frågor om Uppsalas kultur, festivaler och andra event. Resultatet används för att förbättra beställarnas verksamhet och så långt som möjligt anpassa sig till invånarnas önskemål och behov.
För att få ett så bra underlag som möjligt är din medverkan viktig. Vi hoppas därför att du vill fylla i enkäten som finns på www.uppsalaenkaten.se.

För varje svar vi får i tid skänker vi 15 kr till RoslagsBlomman, som är en ideell förening till stöd för barn och ungdomar i ekonomiskt utsatta familjer i Norrtälje kommun.