Hem

RoslagsBlomman är en ideell förening i Norrtälje kommun, som ger barn och ungdomar i ekonomiskt utsatta familjer, möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid. Vi betalar vi för barn/ungdomars terminsaktiviteter, ibland för nödvändig utrustning, som ex. fotbollsskor. Ibland ger vi ekonomiskt stöd vid skolutflykter.

Målet är att alla barn och ungdomar i Norrtälje kommun ska ha samma möjligheter att få utöva sitt fritidsintresse intresse och kunna deltaga på skolutflykter. Det leder i sin tur till en social gemenskap till förmån för både individen och kommunen. RoslagsBlomman fyller den lucka som finns i det sociala försäkringssystemet, där inte bidrag får lämnas till barn/ungdomar som vill utöva sitt fritidsintresse.