Flygfyrens pant station till RoslagsBlommans familjer….

 

 

ICA Kvantum Flygfyren

ROSLAGSBLOMMAN är en ideell förening som stödjer barn och ungdomar i ekonomiskt utsatta familjer i Norrtälje kommun.

⚽️🤺🤸‍♀️🏓🥍🤾‍♀️🏐🎺🎹🚣‍♂️🎻🤹‍♂️🎨🏋🏼‍♀️🥋🥎
Dom är med och skapar en aktiv och meningsfull fritid genom individens behov, så som tex betala medlemskap eller utrustning samt ger de unga personligt stöd i vardagen🌸