för att RoslagsBlomman fick 5.000:- till aktiviteter för våra barn/ungdomar i ekonomiskt utsatta familjer.