Tack Bästa Flygfyren, Norrtälje….

Ni är helt underbara, det är så fantastiskt fint i pantrummet. Ju mer alla pantar, ju fler barn/ungdomar i ekonomiskt utsatta familjer, kan vi hjälpa till aktiviteter i Norrtälje kommun.