2016 betalade RoslagsBlomman ut hela 137.600:-

Idag har summerat vad vi betalt ut under 2016 till aktiviteter/utrustning m.m för våra inskrivna barn/ungdomar i ekonomiskt utsatta familjer i Norrtälje kommun, det blev hela 137.600 kronor.
Vi vill härmed tacka alla kommunens invånare, föreningar och företagare, som ställt upp för RoslagsBlomman,
under året 2016, på många olika sätt. Nu ser vi fram emot 2017 och hoppas att vi även då, kommer att ha möjligheten, att betala för alla terminsavgifterna. Det känns mycket förhoppningsfullt.